Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Książki za należności

Oto lista tytułów książek, które bibliotekarze mogą wskazać do zakupu za książki zgubione. Po wcześniejszym ustaleniu z dyrekcją oraz kierownikiem Oddziału Obsługi Użytkowników poniższe pozycje bibliotekarz może przyjąć w zamian za opłatę za przetrzymane lub zagubione książki:

Książki do odkupienia w Wydawnictwie PŁ

 1. Kaczorowski W. Plazmowa modyfikacja biomateriałów polimerowych z wykorzystaniem powłok węglowych. ISBN 978-83-7283-718-9
  36,33 zł
 2. Wiśniewska W. Krajobraz miejski: odnowa i kreacja w procesie odnowy. 2012. ISBN 978-83-7283-496-9
  51,14 zł

 3. Lewandowski J. Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia. 2013. ISBN 978-83-7283-519-2
  18,90 zł

 4. Szymański G. Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce. 2013. ISBN 978-83-7283-521-7
  24,26 zł

 5. Lis A. Najcenniejsze olejki eteryczne. Cz.2. 2014. ISBN 978-83-7283-569-7 – do odkupienia w komplecie z cz.1.
  32,24 zł

 6. Góra J. Najcenniejsze olejki eteryczne. Cz.1. 2012. ISBN 978-83-7283-461-4 – do odkupienia w komplecie z cz.2.
  26,88 zł

 7. Bartochowska D. Utrzymanie ruchu w niewielkich firmach. 2015. ISBN 978-83-7283-647-2
  32,34 zł

 8. Kuncewicz C. Mieszanie cieczy wysokolepkich: podstawy procesowe. 2012. ISBN 978-83-7283-463-8
  45,78 zł

 9. Wentylacja pożarowa obiektów budowlanych. Brzezińska Dorota. ISBN 9788372837028
  ok. 80,00 zł

 10. Wentylacja. Sabiniak Grzegorz Henryk. ISBN 9788372837226
  ok. 31,00 zł

 11. Ciepłucha Jan. Laboratorium z podstaw metrologii. 2015. ISBN 978-837-28-36-618
  16,90 zł

 

Książki do odkupienia w Wydawnictwie PWN, WNT, PWE, UŁ

 1. Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Szymańska K. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-83-2643-448-8
  ok. 50 zł
 2. Zarządzanie ryzykiem. Jajuga K., Warszawa: PWN, 2016. ISBN 978-83-0115-403-5
  ok. 40 zł
 3. Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne. T 1. Kamiński Zbigniew. Warszawa : PWN, 2009. ISBN 9788320433579
  ok. 35 zł
 4. Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne. T 2. Kamiński Zbigniew. Warszawa : PWN, 2009. ISBN 9788320433579
  ok. 35 zł
 5. Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności. Dani Samir. Wyd. PWN Warszawa 2016. ISBN 9788301185312
  ok. 60,00 zł

 6. Transport drogowy w łańcuchu dostaw. Wyznaczanie kosztów. Mariusz Wasiak, Ilona Jacyna-Gołda. Wyd. PWN Warszawa 2016. ISBN 9788301184872
  ok. 50,00 zł

 7. Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1. Dźwigary, kratownice, słupy, ramownice. Jan Żmuda. Wyd. PWN W-wa 2016. ISBN 9788301184827 (t.1)
  ok. 70,00 zł

 8. Projektowanie konstrukcji stalowych cz. 2. Belki, węzły i połączenia, ramy, łożyska. Jan Żmuda. Wyd. PWN Warszawa 2016. ISBN 9788301187538 (t.2)
  ok. 70,00 zł

 9. Materiały polimerowe. Struktura właściwości zastosowanie. Brocka-Krzemińska Żaneta. Wyd. PWN 2016. ISBN 9788301188467
  ok. 79,00 zł

 10. Nanotechnologie w praktyce. Praca zbiorowa pod redakcją Kamili Żelechowskiej. Wyd. PWN Warszawa 2016. ISBN 9788301188443
  ok. 80,00 zł

 11. Zintegrowane systemy zarządzania. Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2016. ISBN 9788320822267
  ok. 60,00 zł

 12. Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce. Witold Lewandowski, Robert Aranowski. Wyd. PWN Warszawa 2016. ISBN 97883011860005
  ok. 70,00 zł

 13. Statyka i kinematyka. Jan Misiak. Wyd. PWN Warszawa 2016. ISBN 9788301187897
  ok. 40,00 zł

 14. Wybrane metody badania materiałów. Badanie metali i stopów. Kubiński Wiktor. Wyd. PWN Warszawa 2016. ISBN 9788301187543
  ok. 50,00 zł

 15. Rozbiórki budynków i budowli. Anna Rawska-Skotniczny. Wyd. PWN Warszawa 2016. ISBN 97888301187408
  ok. 70,00 zł

 16. Podstawy fizyki: 3. Daniel Halliday, Robert Resnick. Wyd. PWN Warszawa 2016. ISBN 9788301181246
  ok. 50,00 zł

 17. Podstawy fizyki: 4. Daniel Halliday, Robert Resnick. Wyd. PWN Warszawa 2016. ISBN 9788301181253
  ok. 50,00 zł

 18. Przekładnie ślimakowe. Henryk, Grzegorz Sabiniak. Wyd. PWN Warszawa 2016. ISBN 9788301187361
  ok. 90,00 zł

 19. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Zymonik Zofia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2013. ISBN 9788320820409
  ok. 60 zł

 20. Strategie i praktyki sprawnego działania Lean,six sigma i inne. Hamrol Adam. Warszawa : PWN, 2015. ISBN 9788301181376
  ok. 50 zł

 21. Podstawy zarządzania : teoria i ćwiczenia. Zakrzewska – Bielawska, Agnieszka Freda. Oficyna a Walters Kluwer business 2012. ISBN 9788326439247
  ok. 60 zł

 22. Procesowe zarządzanie organizacją. Grajewski Piotr. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2013. ISBN 9788320820195
  ok. 45 zł

 23. Organizacja systemów produkcyjnych. Lewandowski Jerzy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2014. ISBN 9788320821482
  ok. 50 zł

 24. Podręcznik budowania z kostek słomy :podstawy, konstrukcje, przykłady. Gernot Minke, Benjamin K. Łódź : Fundacja Cohabitat, 2015. ISBN 9788394122508
  ok. 99,00 zł

 25. Sto lat planowania przestrzeni polskich miast. Nowakowski Maciej. Warszawa :Oficyna Naukowa 2013. ISBN 9788377370582
  ok. 60 zł

 26. Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno –wilgotnościowe. Dylla Andrzej. Warszawa PWN 2015. ISBN 9788301181680
  ok. 65 zł

 27. Ogrzewnictwo. Babiarz Bożena. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2015. ISBN 9788371996177
  ok. 45,00 zł

 28. Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych z.1. Budynek ze stropami płytowo – żebrowymi. Knauff Michał. Wyd. PWN 2015. ISBN 9788301181598
  ok. 30,00 zł

 29. Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym : geneza, rozwój, przemiany, percepcja. Szafrańska Ewa. Wyd. UŁ 2016. ISBN 9788380882102
  ok. 50,00 zł

 

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Szukaj na stronie