Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Nowości w Bibliotece Biotechnologii i Nauk o Żywności

Książki zakupione w I półroczu 2017 r.  do Biblioteki Biotechnologii i Nauk oŻywności (w wyborze).

Algal Biofuels: Crucial Concerns and Impending Perceptions
Gupta, Sanjay Kumar
Cham : Springer, 2017

Sygn. 574/23303

Barasi's
Barasi's human nutrition: a health perspective
Lean, Mike
CRC Press/Taylor & Francis, 2017

Sygn. 613.2/23294

Biologia
Biologia gleby
Ostrihanska-Kajak, Anna
Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2016

Sygn. 63/23284, 63/23285

Cannabis
Cannabis: a complete guide
Small, Ernest
CRC Press/Taylor & Francis Group, 2017

Sygn. 663.9/23295

Dieta
Dieta w chorobie nowotworowej: wszystko co trzeba wiedzieć o żywieniu w trakcie leczenia onkologicznego
Kapała, Aleksandra
Warszawa: Buchmann, 2016

Sygn. 613.2/23269, 613.2/23270

Farmakopea
Farmakopea polska: suplement 2016. Polska. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Warszawa: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, 2016

Sygn. 615/23275

Fundamentals
Fundamentals of general, organic, and biological chemistry
McMurry, John
Pearson Education Limited, 2014

Sygn. 547/23296

General
General, organic, and biological chemistry: structures of life
Timberlake, Karen
Pearson, 2016

Sygn. 54/23297

Lactose
Lactose-derived  prebiotics: a process perspective
Illanes, Andrés
Elsevier/Academic Press, 2016

Sygn. 579/23304

Ochrona
Ochrona środowiska : współczesne problemy
Karaczun, Zbigniew
Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2016

Sygn. 502/504/23278, 502/504/23279

Opakowania
Opakowania i pakowanie żywności: wybrane zagadnienia
Leszczyński, Krzysztof. Red.
Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2016

Sygn. 621.798/23280, 621.798/23281

Pharmaceutical
Pharmaceutical analysis: a textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists
Watson, David G.
Elsevier, 2017

Sygn. 615/23298

Physical
Physical chemistry: how chemistry works
Kolasinski, Kurt W.
Wiley, 2017

Sygn. 544/23299

Polski
Polski leksykon fitopatologiczny
Kryczyński, Selim
Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2014

Sygn. 581/23276, 581/23277

Roztocze
Roztocze (Acari): znaczenie w życiu i gospodarce człowieka
Boczek, Jan
Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2016

Sygn. 57/23290, 57/23291

Study
Study guide and selected solutions manual : general, organic, and biological chemistry
Timberlake, Karen
Pearson, 2016

Sygn. 54/23300

Tabele
Tabele składu i wartości odżywczej żywności
Kunachowicz, Hanna
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017

Sygn. 613.2/23265, 613.2/23266

Technologia
Technologia gastronomiczna
Czarniecka-Skubina, Ewa
Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2016

Sygn. 64/23282, 64/23283

Understanding
Understanding wine chemistry
Waterhouse, Andrew Leo
Wiley, 2016

Sygn. 663.2/.3/23301

Vademecum
Vademecum żywienia człowieka
Jabłoński, Marcin
Warszawa: Medyk Sp z oo., 2016

Sygn. 613.2/23273, 613.2/23274

Wolni
Wolni od glutenu: czołowy specjalista uczy, jak prowadzić zdrowy i bezglutenowy tryb życia
Fasano, Alessio
Warszawa: Druga Strona, 2016

Sygn. 613.2/23268

Wybrane
Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu fermentacyjnego
Błażejak, Stanisław. Red.
Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2014

Sygn. 663.1/23286, 663.1/23287

Wybrane
Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia roślinnego
Mitek, Marta. Red.
Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2014

Sygn. 664/23288, 664/23289

Wybrane
Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i podstaw gastronomii
Słowiński, Mirosław. Red.
Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2014

Sygn. 664/23292, 664/23293

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Szukaj na stronie