Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Publikacje naukowe

Biblioteka Politechniki Łódzkiej kładzie nacisk na wsparcie działalności naukowej  pracowników publikujących teksty w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Oferujemy pomoc i szkolenia z narzędzi pozwalających przeprowadzić analizę bibliometryczną oraz ułatwiających zarządzanie bibliografią załącznikową, przybliżamy zagadnienie identyfikatorów naukowców oraz serwisów przygotowanych specjalnie z myślą o osobach powiązanych ze światem nauki. Biblioteka bierze też udział w bieżącym i retrospektywnym uzupełnianiu bazy POLON i prowadzi repozytorium instytucjonalne Politechniki Łódzkiej CYRENA.
© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej