Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Integram 2.0 - Elektroniczna Biblioteka Norm. Polskie Normy. Normy branżowe. Prawo budowlane. Budownictwo

Baza udostępniana jest jednostanowiskowo w Bibliotece Chemicznej im. Osmana Achmatowicza. Zawiera teksty około 500 polskich norm związanych z budownictwem, przede wszystkim dokumenty z grup ICS: 91 i 93, Polskie Normy archiwalne od 1997 r. (aktualizowane na bieżąco), informacje o projektach Polskich Norm, budowlane normy branżowe (BN) oraz ujednolicone akty prawne (ustawy i rozporządzenia) związane z budownictwem.

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej