Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

Infona

Przejdź do bazy

INFONA - portal komunikacji naukowej stworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. W serwisie dostępne są czasopisma i książki wydawnictw: ACS, Elsevier, IEEE, Springer i Wiley zakupione w ramach licencji krajowej, a także otwarte zasoby polskie.

Logowanie przez instytucję: należy wybrać "Politechnika Łódzka" Nazwa (imie.nazwisko) oraz hasło jak jak do poczty PŁ

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Szukaj na stronie