Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Infona

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

INFONA - portal komunikacji naukowej stworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. W serwisie dostępne są czasopisma i książki wydawnictw: ACS, Elsevier, IEEE, Springer i Wiley zakupione w ramach licencji krajowej, a także otwarte zasoby polskie.

Logowanie przez instytucję: należy wybrać "Politechnika Łódzka" Nazwa (imie.nazwisko) oraz hasło jak jak do poczty PŁ

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej