Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

Academic Search Complete

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Wielodziedzinowa baza zawierająca ok. 10 000 czasopism, monografii i materiałów konferencyjnych, w tym 5 500 tytułów czasopism pełnotekstowych (4 600 recenzowanych) z takich dziedzin jak nauki społeczne i humanistyczne, informatyka, technika, językoznawstwo, sztuka, nauki medyczne. Po przejsciu do serwisu EBSCO należy wybrać opcję EBSCOhost Web i wyszukać określoną bazę.

 

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Szukaj na stronie