Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Taylor & Francis

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Czasopisma pełnotekstowe z dziedziny nauk technicznych, inżynieryjnych, przyrodniczych, medycznych, matematycznych oraz nauk humanistycznych i społecznych. Politechnika Łódzka ma dostęp do pełnych tekstów 461 recenzowanych czasopism naukowych - z ponad 2 000 tytułów udostępnianych na platformie Taylor & Francis Online - z archiwami sięgającymi do 1997 roku.

W celu wyszukiwania tylko w czasopismach pełnotekstowych należy skorzystać z opcji Advanced and citation search zaznaczając only content I have full access to. Ponad 80% tytułów z kolekcji "Science and Technology" jest indeksowane w bazach Web of Science" (cytowania).

Kolekcja obejmuje dziedziny:

  • Chemistry (47 czasopism)
  • Engineering, Computing & Technology (145 czasopism)
  • Evironment & Agriculture (192 czasopism)
  • Mathematics & Statistics (49 czasopism)
  • Physics (28 czasopism)
© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej