Zintegrowane przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, e-zasobów, zbiorów biblioteki cyfrowej CYBRA oraz repozytorium Politechniki Łódzkiej.

 

Biblioteka Politechniki Łódzkiej realizuje projekt:

Welcome TULbox

„Wsparcie zdolności organizacyjnych i kwalifikacji kadry administracji Politechniki Łódzkiej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej”
w ramach programu NAWA Welcome to Poland

nawa

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

BIBLIOTEKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ


Adres: ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
NIP 727 002 18 95
Kontakt: 42 631 20 73 (obsługa użytkowników), 42 631 20 59 (biuro)
Email: oou@lib.p.lodz.pl (obsługa użytkowników), sekret@lib.p.lodz.pl (biuro)

Przejdź na stronę Politechniki Łódzkiej