Dostępy testowe

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

AdisInsight to baza danych zawierająca ponad 200 000 zapisów dotyczących terapii lekowych opracowywanych na całym świecie, w tym informacje o tym, jak dobrze działają, jak są bezpieczne, kto nad nimi pracuje i jak szybko będą dostępne. Głównym tematem są produkty lecznicze, ale publikacje dotyczą również urządzeń, diagnostyki itp.

Źródła AdisInsight: czasopisma, książki, materiały konferencyjne, raporty to wysokiej jakości publikacje obejmujące wszystkie obszary terapeutyczne.

 

Dostęp testowy do 29 czerwca 2018 r.

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Baza dedykowana jest  osobom zajmującym się projektowaniem architektonicznym. Zawiera ponad 1200 międzynarodowych studiów przypadku i artykułów tematycznych dotyczących konkretnych aspektów projektowania budynków, 1 800 zdjęć i ok. 3 500 planów.  

Building Types Online oferuje:

  • dużą międzynarodową kolekcję projektów współczesnych budynków, mieszkań, biur, muzeów, szkół oraz innych typów budynków,
  • plany pięter i segmentowe rysunki w niezrównanej jakości, znaczna część rysunków oparta jest na rysunkach wektorowych,
  • bardzo elastyczne i szczegółowe wyszukiwanie i przeglądanie zawartości programu Birkhauser dot. typów budynków,
  • teksty autorstwa wybitnych twórców, które analizują kontekst typu budynku lub wyjaśniają szczegółowe aspekty planowania i projektowania, takie jak oświetlenie, akustykę i urbanistykę,
  • wybrane podręczniki Birkhäuser, wzbogacone o dodatkową analizę

Building Types Online User Guide

Watch our YouTube video

Plakat w pdf

Okres testowy potrwa od 7 maja do 30 czerwca 2018 r.

plakat BTO