Kursy e-learningowe

Biblioteka PŁ uruchomiła szereg kursów e-learningowych na platformie WIKAMP, które powinny wspomóc użytkowników w nauce, pracy dydaktycznej i badawczo-naukowej, a także w trakcie przygotowywania analizy dorobku naukowego. Z materiałów dydaktycznych można korzystać w dowolnym czasie, bez ograniczeń. Szczegółowe informacje znajdują się we wstępie do każdego kursu.

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Przejdź na stronę kursu.

Celem kursu "Ochrona własności przemysłowej" jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa obejmującego własność przemysłową, a także ukształtowanie umiejętności wyszukiwania opisów patentowych, znaków towarowych i innych przedmiotów podlegających ochronie.
Kurs jest dostepny dla gości

 

BIBLIOMETRIA - CYTOWANIA

Przejdź na stronę kursu.

Celem kursu jest przedstawienie metod i narzędzi wykorzystywanych do analizy cytowań publikacji na podstawie baz: Web of Science i Scopus oraz oznaczania indeksu Hirscha, ustalenia wskaźnika Impact Factor i kwartylu, punktacji MNiSW oraz listy filadelfijskiej dla publikacji, które ukazały się w czasopismach naukowych. Adresowany jest do doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Łódzkiej.

 

PRAWO AUTORSKIE DLA STUDENTÓW

Przejdź na stronę kursu.

W kursie zostaną omówione wybrane aspekty prawa autorskiego przydatne zarówno studentom studiów zaocznych, jak i stacjonarnych, którzy w procesie uczenia wykorzystują liczne źródła internetowe na co dzień. Za materiały przykładowe do omawianych terminów i zagadnień posłużą m.in. obiekty cyfrowe udostępniane w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA.

Głównym celem tych działań jest zwiększenie świadomości prawnoautorskiej wśród studentów – jakie są ich prawa i obowiązki – jako twórców sprawozdań laboratoryjnych czy innych opracowań oraz jako potencjalnych autorów prac inżynierskich lub magisterskich.

Materiał kursu obejmuje szereg zagadnień związanych pośrednio i bezpośrednio m.in. z obowiązującą ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych, z kodeksem cywilnym oraz uchwałą Senatu PŁ nr 2/2013. Uzupełnieniem kursu jest moduł dotyczący rodzajów licencji na oprogramowanie komputerowe dedykowany nie tylko studentom kierunków informatycznych. Adresowany jest do studentów Politechniki Łódzkiej.

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej