Struktura organizacyjna

Władze Biblioteki Politechniki Łódzkiej

 

p.o. Dyrektora Biblioteki
mgr Elżbieta Skubała
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Dyrektora Biblioteki
mgr Anna Kazan
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sprawne działanie Biblioteki jest oparte na strukturze oddziałowej, w której zostały określone zakresy i kompetencje wyodrębnionych zespołów. Od 2013 roku zrezygnowano z tradycyjnych oddziałów bibliotecznych na rzecz nowoczesnej struktury i działów zorientowanych nie tylko na zbiory tradycyjne, ale również zasoby elektroniczne – bazy danych, elektroniczne czasopisma i książki, które są coraz częściej i chętniej wykorzystywane przez użytkowników. Biblioteka wciąż jest w trakcie zmian, które mają na celu dostosowanie placówki do nowoczesnych trendów, zapewnienie optymalnej oferty i jak najwyższej jakości usługi wszystkim studentom, doktorantom i pracownikom Politechniki Łódzkiej.


Biblioteka Politechniki Łódzkiej opiera się na trzech filarach.

 

Pierwszy to główne oddziały Biblioteki, odpowiedzialne za obsługę użytkowników, gromadzenie i katalogowanie zbiorów, zasoby elektroniczne, promocję Biblioteki oraz obsługę informatyczną:

Oddział Obsługi Użytkowników

Oddział Obsługi Użytkowników to największy i najliczniejszy oddział, do którego zadań należy szeroko pojęta obsługa użytkowników. W zakres jego działania wchodzi przechowywanie i udostępnianie zbiorów drukowanych biblioteki, działalność informacyjna realizowana w oparciu o dostęp do zasobów elektronicznych oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie wolnego dostępu do zbiorów bibliotecznych w strefach otwartych. W ramach oddziału funkcjonuje także Ośrodek Informacji Patentowej i Wypożyczalnia Międzybiblioteczna.

Oddział Zbiorów Tradycyjnych

Oddział Zbiorów Tradycyjnych odpowiada za gromadzenie i opracowanie książek i czasopism, uzupełnianie zbiorów oraz wprowadzanie nabytków do katalogu, ich opracowanie formalne i przedmiotowe. Oddział współpracuje z NUKAT-em i od 2004 roku aktywnie uczestniczy w tworzeniu centralnego kalogu polskich bibliotek naukowych.

Oddział Zbiorów Elektronicznych

Do zadań Oddziału Zbiorów Elektronicznych należy zakup dostępów do naukowych baz i czasopism elektronicznych oraz analiza wykorzystania tych źródeł, a także współtworzenie bazy BazTech oraz wykonywanie analiz cytowań. Oddział rejestruje też publikacje pracowników jednostek ogólnouczelnianych tworząc bazę bibliograficzną dorobku naukowego pracowników PŁ jako część projektu CRIS PŁ.

Oddział Tworzenia Zasobów Cyfrowych

Oddział Tworzenia Zasobów Cyfrowych tworzy i udostępnia elektroniczny zasób biblioteki cyfrowej. Digitalizuje wybrane tytuły czasopism, skryptów, książek, zeszytów naukowych, monografii, rozpraw doktorskich i umieszcza zasoby elektroniczne w cyfrowej bibliotece i repozytoriach. Jednostka zajmuje się również całokształtem spraw związanych z digitalizacją zbiorów w bibliotece, m.in. w zakresie tworzenia cyfrowego zasobu bibliograficznego publikacji pracowników PŁ i materiałów bibliotecznych dla potrzeb nauczycieli prowadzących kursy na platformie Moodle.

Oddział Promocji i Informacji

Zadaniem Oddziału Promocji i Informacji jest skuteczne informowanie użytkowników o zbiorach i usługach biblioteki, prowadzenie strony internetowej oraz newslettera, zarządzanie profilami Biblioteki w mediach społecznościowych, a także projektowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych oraz współpraca z uczelnią w zakresie promocji.

Oddział Systemów Informatycznych

Oddział Systemów Informatycznych nadzoruje eksploatację systemu bibliotecznego, opiekuje się sprzętem komputerowym biblioteki i administruje siecią LAN. Współpracuje z innymi oddziałami w zakresie sprzętu i oprogramowania oraz obsługuje serwery poczty elektronicznej.

Drugim filarem są biblioteki filialne, działające przy pięciu wydziałach Politechniki Łódzkiej oraz Biblioteka Beletrystyczna, funkcjonująca przy Bibliotece Głównej i przeznaczona dla obecnych oraz emerytowanych pracowników Politechniki Łódzkiej. Biblioteki filialne to:

Trzeci filar to tzw. agendy specjalne Biblioteki, jednostki podległe Bibliotece i działające w jej obrębie na rzecz całej Uczelni. Należą do nich:

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej i Księgarnia

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej zajmują się promowaniem dorobku naukowego pracowników Politechniki Łódzkiej poprzez realizację procesu wydawniczego – poczynając od kalkulacji wydawniczej publikacji, poprzez opracowanie edytorskie,  przygotowanie do druku, a kończąc na odbiorze gotowych książek z drukarni. 

Jednostka aktywnie poszukuje nowych kanałów dystrybucji książek, prowadzą sprzedaż w księgarni internetowej i stacjonarnej, podczas targów książki oraz w sklepie internetowym), tworzy korzystne warunki współpracy z klientami oraz promuje książki przez zamieszczanie informacji o ukazujących się publikacjach w czasopismach naukowych i katalogach wydawnictw. Bierze również udział w imprezach branżowych. 

Uczelniany Punkt Personalizacji

Uczelniany Punkt Personalizacji działa na rzecz całej uczelni - odpowiada za drukowanie i dystrybuowanie elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich oraz zakup i dystrybuowanie hologramów do przedłużania ważności legitymacji. 

 

 

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej